20.9.2013-21.10.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálního operátu; čj.OO-6/2011-101