16.9.2013-2.10.2013

<p>Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP a pozvání k ústnímu jednání; čj.P4/067778/13/ost/ivri</p>