16.9.2013-2.10.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení I. O pokračování řízení o povolení výjimky z čl.50 odst.5 OTPP  II. O zahájení řízení o povolení výjimky z čl.8 odst.5 OTPP  III. O zahájení územního řízení na stavbu; čj.p4/077965/13/ost/stef