13.9.2013-29.9.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení; čj.P4/075569/13/ost/ruha