12.9.2013-28.9.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Územní rozhodnutí; čj.P4/051029/13/ost/ivri