9.9.2013-9.10.2013

Hlavní město Praha-MHMP Odbor územního plánu: Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy