9.9.2013-10.10.2013

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha 4-Odbor stavební: Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem; čj.P4/076189/13/ost/nosa