2.9.2013-30.9.2013

Hlavní město Praha,MHMP-Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství: Propagace Programu Čistá energie Praha 2013