2.9.2013-3.10.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení:  Hlavní město Praha a MČ Prahy oznamují, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálního operátu v katastrálním území Hostivař