30.8.2013-30.9.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený zpracováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Dolní Chabry; čj.OO-10/2012-101