27.8.2013-9.10.2013

Exekutorský úřad Přerov,soudní exekutor JUDr.Tomáš Vrána, Přerov-Usnesení: Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti; čj.103Ex 06818/13-33