19.8.2013-4.9.2013

Hlavní město Praha, MHMP - Odbor životního prostředí: Informace Stavba Autosalonu Audi a Autosalonu X, Praha-Kunratice