15.8.2013-2.9.2013

Městská část Praha-Kunratice,K Libuši 7, hospodářsko-správní odbor: Veřejná vyhláška o uložení písemnosti vedené pod čj.01769/2013 pro Moniku Hudečkovou, Marcelu Maňasovou