15.8.2013-15.10.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, kterou se zaváže pronajmout budovu č.p.57 na pozemcích parč.379 a 380, k.ú.Kunratice, obec Praha za účelem užití předmětné budovy a pozemku pro provoz zdravotního střediska budoucím nájemcem