13.8.2013-29.8.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; čj.P4/067802/13/ost/ivri