25.7.2013-10.8.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Odbor stavební: Seznámení s podklady před vydáním územního rozhodnutí; čj.P4/062481/13/ost/IVRI