25.7.2013-10.8.2013

Městská část Praha 12,Písková 830/25 Praha 4 Modřany-Odbor životního prostředí a dopravy: Oznámení zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami a pozvání k ústnímu jednání; čj.P12 17305/2013 OŽD