24.7.2013-9.8.2013

Hlavní město Praha,Magistrát hlavního města Prahy-Odbor živnostenský a občanskosprávní: Žádost o vyvěšení nařízení č.9/2013 Sb.hl.m.Prahy, kterým se mění nařízení č.9/2011 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád; čj.MHMP 307855/2013