18.7.2013-3.8.2013

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha 4-Odbor stavební: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání; čj.P4/054971/13/ost/fatu