11.7.2013-27.7.2013

Městská část Praha-Kunratice,K Libuši 7,Praha 4 Kunratice-Odbor hospodářsko správní: Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti pro Janu Vojířovou; čj.1430/2013