Veřejná výzva na uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa:úklid komunikací

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa: úklid komunikací