10.7.2013-26.7.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje: Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce