3.7.2013-19.7.2013

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,Praha 4-Odbor stavební: Usnesení; čj.P4/053036/13/ost/ksot