1.7.2013-1.8.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastální pracoviště Praha, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu; čj.OO-11/2012-101