3.7.2013-19.7.2013

Městská část Praha-Kunratice oznamuje: Záměr uzavřít smlouvu o zřízení VB se společností PREdistribuce parč.2356/17