26.6.2013-27.7.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8-Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu; čj.OO-1/2012-101