26.6.2013-12.7.2013

Městská část Praha 4,Antala Staška 2059/80b,Praha4-Odbor stavební: Vyrozumění o podaném odvolání; čj.P4/054420/13/ost/bce