10.6.2013-27.6.2013

Mgr.Daniel Vlček,soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7,Osadní 12-Exekuční příkaz Ing.Ivan Starynskyy a Ganna Starynska bytem V Zápolí 1255, Praha 4; čj. 101EX 0168/10-016