Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy

Hlavní město Praha: Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy ze dne 19.6.2013 číslo 19/2013 kterým se mění rozhodnutí primátora HMP o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území ze dne 4.6.2013 č.06/2013