19.6.2013-5.7.2013

Městská část Praha4,Antala Staška 2059/80b, Praha-Odbor stavební: Oznámení o pokračování přerušeného územního řízení; čj.P4/051635/13/ost/stef