Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy

Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy ze dne 15.6.2013 číslo 18/2013, kterým se mění rozhodnutí primátora HMP o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území ze dne 4.6.2013 č.06/2013