7.6.2013-8.7.2013

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,Pod sídlištěm 9/1800,Praha 8-Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby: sp.zn.OO-2/2013-101

Soubor ke stažení: